You are here

30.09.2017 missie sociale onderneming en genitaal fistelprogramma

Team: Lorrie Vandeginste, Jan Leemans, Noel Haegens. Doel van de missie: sociale onderneming 

1/ opvolgen testfaze klantenkaartsysteem: na een testfaze van ongeveer 9 maand is het personeel nu voldoende vertrouwd met de procedure van scannen, inlezen en uitwisselen van data . Nu dit vrij foutloos kan gebeuren, gewagen we ons om definitief van start te gaan: vanaf 01.10.2017 worden de klanten mits het consumeren van producten op basis van soja beloond met gezondheidspunten. Ze kunnen deze vanaf 01.01.18 valideren voor hun gezondheid : reductie op hun ziekenhuisfactuur, op hun lidgeld van de mutualiteit of bij de aankoop van geneesmiddelen. 

2/ toetsen en oplossen van knelpunten in het management systeem dit in samenwerking met thuis-support van onze consultant Hubert Lemmens 

3/ logistiek : controle en revisie van alle machines-toestellen-infrastructuur 

4/ bakkerij: optimaliseren bestaande recepten, ontwikkeling nieuwe recepten . We snijden nu ook het brood en verpakken voor het eerst in broodzakken met labeling'"mon pays". Dit zal zeker een boost geven aan onze verkoop. 

Doel van de missie: genitaal fistelprogramma

1/de geplande missies herstelchirurgie kunnen niet doorgaan omv de onzekere politieke situatie .

2/we werken wel verder aan het ontwikkelen van de tekenboekjes-affiches enz. De lokale drukkerij van Kisantu rijft de bestelling binnen à een prijs/E van 1 $ 

3/een nieuw luik in het programma wordt opgestart : incontinentie-zorg: hiermee kunnen we heel wat patienten verder helpen : zowel deze die moeten afwachten tot er een missie herstelchirurgie kan doorgaan als de patienten die na een complexe heelkunde of heringreep niet volledig konden hersteld worden. Hen blijvende incontinent zonder zorg achterlaten willen we niet doen. Het doel is deze patienten terug op te sporen en wasbaar incontinentie-materiaal verschaffen. 

 

ons sojabrood onder de naam " Mon Pays"
consulent bakkerij Noel Haegens aan het werk
onze jongens
productontwikkeling : sauce kisantaise
productontwikkeling gembersap tomatensap
deze patiente krijgt haar incontinentie-set mee
productontwikkeling

This is Solfa