U bent hier

Herstelchirurgie Kisantu ( Bas-Congo)

Team: chirurgen: Prof. Dirk De Ridder, Dr Schats, Dr. Jean Ndundu; nursing: Mia Vandermosten, Jeanne Leën, Gonda Martens

 Waar we vorig jaar 22 patiënten behandelden, wachten er nu 42 patiënten met een vesico-vaginale fistel, waarvan er 38 werden geopereerd op 7 operatiedagen;

De lokale sensibilisering via dispensaria en radiouitzendingen heeft gewerkt.

Dit jaar werd de meerderheid van de patiënten dan ook verwezen door een lokale arts, waar ze vorig jaar eerder op eigen initiatief verschenen. We onderzochten ook een drietal patiënten met recente fistels. Dit toont aan dat in tegenstelling tot vorig jaar fistels nu vroegtijdig gediagnosticeerd worden. Tot vorig jaar werden vrouwen bij het ontslag uit de materniteit niet onderzocht, terwijl dit nu wel gebeurt. Ze krijgen dan onmiddellijk informatie omtrent de mogelijke behandeling van hun fistel en kunnen dan ook steeds in contact blijven met het lokale fistelteam. Op één jaar zijn er dus duidelijk meetbare verbeteringen merkbaar. Het enthousiasme en de motivatie van de lokale arts en verpleegkundige werken aanstekelijk.

38 patiënten werden geopereerd, waarvan 36 via vaginale weg en twee via abdominale weg. Drie patiënten van vorig jaar werden opnieuw geopereerd: één voor stressincontinentie en twee omwille van een klein persisterend fisteltje. De fistels bleken complexer dan vorig jaar. Post-operatief deden zich geen grote problemen voor.27 patiënten waren genezen van hun fistel, 9 patiënten hebben nog persisterend verlies. Maar zoals reeds gezegd, betrof het zeer complexe fistels, die niet in één tijd gesloten kunnen worden. Deze vrouwen zullen dan ook bij de volgende missie opnieuw geholpen moeten worden. Alle patiënten worden na 3 maanden en 6 maanden gecontacteerd om enerzijds na te gaan hoe het met de urinaire continentie is gesteld, maar anderzijds ook om na te gaan hoe de sociale re-integratie verloopt. Als we de gelukkige vrouwen van vorig jaar mogen geloven, zullen ook deze patiënten er snel in slagen hun normale leven terug te hervatten.

Samen met Dr. Ndundu en Nathalie Ndengila werd ook deelgenomen aan een internationale studie omtrent obstetrische fistels, welke georganiseerd werd door de UNFPA en de school voor epidemiologie van John Hopkins University uit de Verenigde staten. De studie streeft ernaar een duidelijk beeld te schetsen van de ontstaansmechanismen, de presentatie, de behandeling en het post-operatieve verloop van obstetrische fistels in negen verschillende landen. Ook de sociale context waarin de fistel ontstond en de sociale re-integratie na de fistelchirurgie worden bestudeerd. Het lijvige patiëntendossier van ongeveer 50 blz. werd voor iedere patiënt ingevuld.

 

 

 terug

 

al onze programma's in beeld: klik voor de volledige albums

  • campagne ' veilig bevallen' : flyers via babyboxen in Belgische materniteiten
  • teaching: systeme de gestion