U bent hier

Herstelchirurgie Kisantu ( Bas-Congo)

Team: Chirurg: Prof Dirk De Ridder; Nursing: Gonda Martens, Mia Vandermosten, in samenwerking met LMS

De missie werd in mei 2007 voorbereid door dr. Lorrie Vandeginste. Zij wierf Nathalie Ndengila als verpleegkundige aan, die als taak kreeg de patiëntes met urogenitale fistels te contacteren en voor te bereiden. Dr. Jean Ndundu, de lokale verantwoordelijke arts voor de obstetrie-gynecologie selecteerde samen met haar 25 patiënten.

Door deze voorselectie van 25 patienten kon de missie vlot van start gaan 23 kregen een fistelherstel Het was opvallend dat 22 van de 23 moeders een keizersnede hadden ondergaan. Dit betekent enerzijds dat de moeders in barensnood toch een gezondheidscentrum hebben weten te bereiken –zij het te laat. Alle kinderen behalve één werden doodgeboren bij de keizersnede. Vaak stellen arme zwangere vrouwen een keizersnede uit om financiële redenen, ondanks het feit dat ze reeds met een risicozwangerschap gekend zijn. Alleen als de nood het hoogst is zullen ze zich naar het Centre de Santé wenden. Zwangere vrouwen die kleiner zijn dan 150cm zijn, hebben per definitie een hogere kans op een obstructieve arbeid. Anderzijds betekenen deze gegevens ook dat de opvolging van de patiënten na sectio minimaal is, gezien alle patiënten ontslagen werden, zonder dat men op de hoogte was van de fistel. De moeders gaan dus naar huis zonder kind, maar met een fistel.

Gemiddelde gegevens bij 23 patiënten  Classificatie: Men onderscheid eenvoudige en complexe fistels. Eenvoudige fistels zijn kleiner dan 2 cm  en de urethra is intact. Complexe fistels zijn groter en de urethra is vaak in de fistel betrokken. De classificatie van Waaldijk werd in Kisantu gebruikt.

Deze classificatie zegt ook iets over de prognose. Waar bij een fistel van categorie I een slaagpercentage van 90% kan verwacht worden na heelkundige correctie, daalt dit tot 50% bij een fistel van categorie III. Bovendien kan de chirurgie nog bemoeilijkt worden door de positie van de fistel (juxta cervicaal, midvaginaal of urethraal ).

 terug

 

al onze programma's in beeld: klik voor de volledige albums