U bent hier

Missie sociale onderneming oktober 2019

Deze veertiendaagse missie vond plaats tijdens de eerste helft van oktober (2019). Het missie team bestond uit Dr Lorrie Vandeginste (coördinatie), Jan Leemans (logistiek) en Lieve Vanrusselt (consulent groenten-fruit, produktontwikkeling)

Zie hieronder een kort verslag van onze activiteiten en verwezelijkingen:

Productie activiteiten

 

Zoals in elke missie werd er opnieuw volle aandacht gegeven aan alle gestandaardiseerde processen, kwaliteitscontrole en hygiëne in de drie afdelingen van onze fabriek nl. soja melkerij, bakkerij en keuken.  Het correct navolgen van de recepten en procedures wordt nagekeken en vragen worden beantwoord.  'Test' recepten worden, indien klaar voor productie, in het feitelijk productie systeem ingebracht. 

De verkoop van al onze producten werd nagegaan sinds onze vorige missie (maart 2019) en specifieke aandacht deze keer ging naar de verkoop in onze tweede kiosk die nu open is sinds mei dit jaar.  Veel tijd werd besteed aan de etikettering van onze produkten en de problemen die zich voordoen owv vocht en temperatuur verschillen (bv van de koude kamer naar de kiosk); het bestaande etiket systeem en de etikettering procedure werden wat aangepast in afwachting van onze nieuwe ontwerpen.  Enkele van deze nieuwe etiketten werden aangebracht als een voorproefje om te zien hoe onze klanten erover denken en de reactie was erg positief.

Er werden nieuwe producten ontwikkeld nl arachide melk en tijdens deze missie een recept voor papaya sap; aangezien het enthousiasme van iedereen werden ze direct in ons product assortiment opgenomen. Aparte testen werden gedaan met het toevoegen van spiruline aan arachidemelk, dit voor een doctoraats project in samenwerking met OVO (Ondernemers Voor Ondernemers); het test product viel goed in de smaak en misschien is dit wel een manier om onze arachidemelk nog proteïne rijker te maken in de toekomst!

Het organiseren en onderhouden van de diepvriezers werd beter uitgelegd aan onze werknemers aangezien invriezen een nieuw concept is voor hen; bv fruit en brood in aparte vakken, geen chili's invriezen, en het benadrukken van de noodzaak van het regelmatig ontdooien en schoonmaken van de toestellen.

Ook waren we blij de vraag te krijgen van enkele lokale ambulante verkopers om onze broodjes ("gateaux") te verkopen; het toont nogmaals dat onze broodjes echt wel in de smaak vallen; we hebben zo met enkele verkopers een afspraak kunnen maken ivm afname prijs die voordelig is voor beide partijen.

Incontinentie project

Onze nieuwe consultatie kamer voor incontinentie is nu zeker in gebruik!

Twee nieuwe ontwerpen voor wasbaar incontinentie materiaal werden uitgelegd en aangeleerd aan onze naaister.  Deze ontwerpen zijn nu beter toegespitst op de noden van onze incontinente patiënten dan ons eerste ontwerp ("systeem 1').  Er is nu een nieuw 'licht' incontinentie systeem dat bestaat uit een wasbaar pad met flannellen inlegdoekjes ("systeem 2") en een 'zwaar' incontinentie systeem dat bestaat uit een wasbare volwassen luier met flannellen inlegdoeken ("systeem 3"). 

Tijdens deze missie hebben we 13 patiënten kunnen helpen met één van onze wasbare systemen.  Deze patiënten kwamen op consultatie vóór de fistelmissie geleid door UNFPA in Hopital St Luc en waren in meerdere of mindere mate incontinent.   We hebben ook een nieuw Solfa incontinentie dossier opgesteld dat zal gebruikt worden door de verplegers van de materniteit en dat ons een beter beeld zou moeten geven van de evolutie van elke patiënt ex. afname van hun incontinentie, feedback over het nut van onze materialen, verbetering van hun gemoedstoestand.  Verder hebben we benadrukt bij de verplegers dat er opvolging van elke patient moet gebeuren nl een telefonische opvolging na twee weken en een opvolging consultatie na 3 maanden.  In geval van een fisteloperatie moet er een telefonische opvolging gebeuren twee weken na thuiskomst.  Het is de strikte bedoeling dat deze dossiers in de Solfa incontinentie consultatie kamer blijven bewaard voor raadpleging.

 

Onze naaister zal voortaan ook elke woensdag aanwezig zijn in ons nieuwe consultatie kamer; zij zal in die tijd onze wasbare materialen maken en de nodige uitleg kunnen geven over de systemen aan de verplegers en patiënten (bv noodzaak van het drie keer wassen van de flanellen inlegdoeken voor gebruik).

Tijdens deze missie hebben we ook verscheidene keren onze vloeibare zeep gemaakt obv hout assen; we hebben ook het proces gefilmd zodat we onze patiënten kunnen tonen hoe zij zelf deze zeep kunnen maken.

 

Plannen voor de toekomst

Medische missies: twee missie zijn gepland in het voorjaar van 2020:

  1. 26 januari Mikalayi (Kasai Occidental): missie olv Prof Gunter Dewin (UZA); dit zal de eerste fistelherstel missie zijn in deze afgelegen grote Zone de Santé.  Deze zone is al sinds 2017 opgenomen in onze preventiecampagne wat inhoudt dat er affiches en beeldverhaalboekjes over 'veilig bevallen' werden verspreid in verscheidene Postes de Santé.
  2. maart Kisantu (Kongo Central): missie olv Prof Dirk De Ridder (KUL); deze missie zal aandacht geven aan nieuwe patiënten maar ook aan complexe gevallen die niet konden geopereerd worden tijdens de recente missie van UNFPA.

 

Educatief project

Initiële ontmoetingen vonden plaats met twee leraars van de Jezuitenschool in Kisantu om een educatief project te bespreken waarin Solfa een studeerruimte zou voorzien voor studenten van de drie laatste jaren van het secundair.  De bedoeling van dit project is om studenten zelfstandig werk te laten doen buiten de schooluren om zich te verbeteren en/of te verdiepen in thema's van de vakken frans en wiskunde.  Studenten zullen gevraagd worden in te tekenen op voorhand voor een of meerdere sessies (van 1 uur) en zullen toegang krijgen tot een computer en het internet. Ze zullen ook gevraagd worden (schriftelijk) uitleg te geven wat zij precies beogen met deze extra studietijd.  Dit alles zal gebeuren onder supervisie van een leraar en met toelating van de ouders.  De realiseerbaarheid van dit project zal verder worden bekeken in de volgende maanden in communicatie met deze twee leraars; nodige materialen en infrastructuur, lokatie van de studieruimte, nodige authorisatie, kostenraming etc.

Volgende missie sociale onderneming is gepland voor maart/april 2020 met als voornaamste doel onze nieuwe pasteurisatie machine in gebruik te stellen voor onze melkjes en gezondheidsdrankjes.

 terug

 

al onze programma's in beeld: klik voor de volledige albums