U bent hier

Stagair(e)-Kisantu- RD Congo

Doel van de stage

De sociale onderneming Solfa in Kisantu heeft nood aan ondersteuning in een verdere evolutie van de professionalisering van haar activiteiten. Deze ondersteuning is nodig op de volgende domeinen:

 • Stroomlijnen en documenteren van de bedrijfsprocessen om de kwaliteit van de producten te verzekeren en de efficiëntie van de processen te verhogen
  • Het verbeteren van de logistieke keten: aankoop en voorraadbeheer
  • Het verzekeren van een correct kassabeheer.
  • Het implementeren en verbeteren van de beschikbare informaticamiddelen ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen
  • Het uittekenen van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de verschillende medewerkers
 • Het opleiden van de lokale medewerkers in hun respectievelijke rollen
 • Het vormen van de lokale bedrijfsleider in de basisconcepten van bedrijfsbeheer (kassa – voorraden – resultatenrekening)
 • Het stimuleren en helpen van de lokale bedrijfsleider in het proactief besturen van het bedrijf met het oog op het behalen van de doelstellingen op het vlak van operationeel resultaat.
 • Het openen van bijkomende distributiekanalen en het organiseren van de bevoorrading van deze kanalen.

De stage wordt ingeleid door een veertiendaagse missie in gezelschap van de Voorzitster van Solfa of door een geschikt persoon die door haar wordt aangeduid.

Profiel

 • Je hebt een basisopleiding bedrijfsbeheer genoten en je wil je opgedane kennis verbreden door ze te toetsen aan reële bedrijfsomstandigheden en ter beschikking te stellen van een gemeenschap die over minder kansen beschikt dan hetgeen we gewoon zijn in onze wereld.
 • Je engagement is dus belangrijker dan de financiële drive.
 • Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen en emotionele intelligentie.
 • Je kan je verbaal en schriftelijk uitdrukken in de Franse taal.

 Voorwaarden

 • De maximale duur van de stage is vastgelegd op 3 maanden.
 • De stage kan pas aanvatten nadat de politieke situatie in de Democratische Republiek Congo gestabiliseerd is zodat de veiligheid van de stagiair verzekerd is.
 • De stage is  niet vergoed. De kosten voor de reis en het verblijf ter plaats worden gedragen door Solfa.

 Kandidaatstelling

Beschik je over het juiste profiel, het nodige engagement en kan je je vrijmaken gedurende het eerste trimester van 2017, stuur dan je kandidatuur, vergezeld van CV en motivatiebrief naar Hubert Lemmens (email hubert.lemmens@telenet.be)

 Discretie wordt verzekerd.

 

al onze programma's in beeld: klik voor de volledige albums

 • ons klankenkaartje